Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Brežice

Datum: 09.10.1998
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave