Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev osnutka ureditvenega načrta Cesta svobode center v Brežicah

Datum: 02.10.1998
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave