Odlok o spremembi odloka o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1998

Datum: 10.04.1998
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave