Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998

Datum: 03.04.1998
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave