Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1998

Datum: 03.04.1998
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave