Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za oprostitev plačil storitev

Datum: 03.04.1998
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave