Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Brežice

Datum: 30.10.1997
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave