Odlok o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki

Datum: 24.10.1997
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave