Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v Občini Brežice

Datum: 13.06.1997
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave