Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb ureditvenega načrta mestno jedro Brežice

Datum: 06.06.1997
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave