Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskoureditvenih pogojih za območje Občine Brežice

Datum: 31.05.1996
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave