Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1995

Datum: 31.05.1996
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave