Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin (Brežice)

Datum: 16.11.1995
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave