Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1995

Datum: 12.05.1995
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave