Sklep o razveljavitvi sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje

Datum: 12.05.1995
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave