Sklep o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Brezje

Datum: 17.02.1995
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave