Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta naselja Globoko

Datum: 05.11.1994
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave