Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Brežice za leto 1993

Datum: 12.08.1994
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave