Sklep o razpisu referenduma v KS Kapele

Datum: 26.11.1993
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave