Sklep o spremembi Pravilnika o kriterijih za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Brežice

Datum: 19.11.1993
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave