Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Forma Sromlje

Datum: 17.09.1993
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave