Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Brežice za leto 1992

Datum: 06.11.1992
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave