Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o delovnem času in uradnih urah upravnih organov, samostojne upravne organizacije in samostojnih strokovnih služb Skupščine in Izvršnega sveta občine Brežice

Datum: 30.06.1992
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave