Odlok o spremembah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju občine Brežice

Datum: 14.11.1991
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave