Odlok o razpisu nadomestnih volitev za zbor združenega dela SO Brežice v 14. volilni enoti

Datum: 08.11.1991
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave