Odlok o razpisu nadomestnih volitev za zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Brežice v 15. volilni enoti - KS Pišece

Datum: 08.11.1991
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave