Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Datum: 25.03.2011
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave