Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice

Datum: 02.11.2011
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave