Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Čatež – Savska pot

Datum: 08.11.2011
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave