Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Datum: 25.11.2011
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave