Sklep o ukinitvi javnega dobra

Datum: 04.10.2013
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave