Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

Datum: 18.04.2014
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave