Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Datum: 25.04.2014
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave