Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razvoja obstoječe kmetije Mali vrh

Datum: 08.04.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave