Sklep o preklicu Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt vinske kleti z gostinskim delom – Vrhovska vas

Datum: 11.04.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave