Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas

Datum: 06.05.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave