Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Datum: 06.05.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave