Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja CEK-11

Datum: 27.05.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave