Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za čistilno napravo Artiče

Datum: 23.12.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave