Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Datum: 23.12.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave