V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
29.12.2001 Sklep o spremembah in dopolnitvah proračunskih postavk
29.12.2001 Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 2002
27.12.2001 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za sanacijo opuščenih kamnolomov v Križah in Cirniku ter šir
27.12.2001 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za območje "bencinski servis Brezovica na Bizeljskem" - dopolni
27.12.2001 Odlok o zazidalnem načrtu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko Hrastina v Brežicah
20.12.2001 Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta staro mestno jedro Brežice
20.12.2001 Sklep o podaljšanju javne razgrnitve sprememb in dopolnitev UN Mestno jedro Brežice - del kareja C
19.12.2001 Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta Gospodarski terminal Obrežje
14.12.2001 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice
14.12.2001 Odlok o lokacijskem načrtu čistilna naprava Obrežje
07.12.2001 Odlok o zazidalnem načrtu "Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko Šentlenart v Brežicah"
1


LetoMesec
2019123456789101112
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil