V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
18.01.2002 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode - Jug v Brežicah
18.01.2002 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro - Brežice
18.01.2002 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
18.01.2002 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu "Poslovni center Brežice"
18.01.2002 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu Terme Čatež
18.01.2002 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Terme Čatež
18.01.2002 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za cestno bazo v Krški vasi
18.01.2002 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o spremembi zazidalnega načrta Hrastina - Kare XVI
18.01.2002 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice
18.01.2002 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Cerklje
18.01.2002 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za Zakot
18.01.2002 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice
18.01.2002 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart, kare D in E
18.01.2002 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Šentlenart v Brežicah
18.01.2002 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Krška vas
18.01.2002 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Hrastinca v Brežicah
18.01.2002 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje "Mizarstvo Medved" - d
18.01.2002 Odlok o lokacijskem načrtu napajalni plinovod Krško-Brežice Odsek občinska meja pri naselju Hrastje - MRP Brežice center
04.01.2002 Pravilnik za izbor in izvedbo programov športa v Občini Brežice
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil