V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
23.04.2002 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za: območje "izkoriščenja mineralne surovine tehničnega
23.04.2002 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Brežice
12.04.2002 Pravilnik o kriterijih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Brežice
12.04.2002 Sklep o preračunu cene storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
12.04.2002 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "KMETIJE PIRC V MRZLAVI VASI ", - dopolnitev 200
12.04.2002 Sklep o ukinitvi javnega dobra v območju lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Krška vas - Obrežje
12.04.2002 Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Čistilne naprave Brežice
12.04.2002 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986-2000
05.04.2002 Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2002
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil