V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
22.08.2002 Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice
22.08.2002 Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah"
22.08.2002 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za - območje izkoriščanja gramoza v Šentlenartu in sklad
16.08.2002 Poročilo Občinske volilne komisije Brežice o izidu glasovanja na referendumu za izločitev naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice za naselje Pečice
02.08.2002 Odlok o zazidalnem načrtu Gospodarski terminal Obrežje
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil