V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
30.10.2002 Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Brežice
30.10.2002 Sklep o ukinitvi javnega dobra
22.10.2002 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za območje "Širitev kmetijske dejavnosti v delu razpršene poz
11.10.2002 Sklep o preračunu cene storitev za starše za programe v vrtcih Občine Brežice
11.10.2002 Sklep o preračunu cene storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
11.10.2002 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah"
11.10.2002 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2002
11.10.2002 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2001
04.10.2002 Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na lokalnih volitvah v Občini Brežice v letu 2002
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil