V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
30.10.2003 Sklep o ukinitvi javnega dobra in vzpostavitvi javnega dobra
30.10.2003 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart
24.10.2003 Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice
14.10.2003 Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Brežice
13.10.2003 Sklep o preračunu ekonomske cene storitve za program v vrtcu pri OŠ Pišece
13.10.2003 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev UN Mestno jedro Brežice
03.10.2003 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev UN Mestno jedro Brežice
03.10.2003 Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Čistilne naprave Brežice
1


LetoMesec
2019123456789101112
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil