V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
10.12.2004 Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2005
03.12.2004 Pravilnik o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice, lokalne javne infrastrukture in drugih nujnih programov na področju kulture
03.12.2004 Sklep o ukinitvi javnega dobra v območju LN za odsek AC Krška vas - Obrežje
18.11.2004 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 in 2002 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za
11.11.2004 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode jug - v Brežicah - na območju prostorske enote Marof - Kare II
05.11.2004 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice
07.10.2004 Program priprave spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta "Poslovni center Brežice - kare C/III"
24.09.2004 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1998 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1998 in 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do
24.09.2004 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1998 in 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do
24.09.2004 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1998 in 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do
24.09.2004 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1998 in 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do
23.09.2004 Sklep o ukinitvi javnega dobra
10.09.2004 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje "TPV Šentlenart Obči
12.08.2004 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2003
02.08.2004 Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra na Stankovem za kulturni spomenik lokalnega pomena
02.08.2004 Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mihaela v Pišecah z župniščem za kulturni spomenik lokalnega pomena
27.07.2004 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice
27.07.2004 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice
23.07.2004 Sklep o preseganju števila otrok v oddelku in sklep o potrditvi nadstrandardne sistemizacije v vrtcih Občine Brežice
19.07.2004 Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ZN Šentlenart v Brežicah na območju ob Cesti bratov Milavcev
1 23


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil