V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
27.02.2004 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice
24.02.2004 Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 834/1 k.o. Šentlenart
24.02.2004 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2004
24.02.2004 Odlok o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema
24.02.2004 Odlok o lokacijskem načrtu čistilna naprava Brežice
12.02.2004 Sklep o javni razgrnitvi o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoroč­nega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil