V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
28.01.2005 Sklep o cenah storitev za programe v vrtcih v Občini Brežice
21.01.2005 Sklep o ukinitvi javnega dobra
21.01.2005 Sklep o ukinitvi javnega dobra
14.01.2005 Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na nadomestnih volitvah za župana Občine Brežice v letu 2005
07.01.2005 Sklep o razpisu nadomestnih volitev za župana Občine Brežice
07.01.2005 Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje izgradnje nove osnovne šole na Bizeljskem
07.01.2005 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina
07.01.2005 Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil