V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
27.12.2005 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Brežice
19.12.2005 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice
15.12.2005 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2005
02.12.2005 Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2006
28.10.2005 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice
18.10.2005 Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah v k.o. Čatež, k.o. Nova vas in k.o. Cerklje
18.10.2005 Odlok o višini in namenu porabe sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja z dne 21. 7. 2005
12.09.2005 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu poslovni center Brežice – Kare C/III
09.09.2005 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
02.09.2005 Odlok o razglasitvi cerkve sv. Križa na Cirniku za kulturni spomenik lokalnega pomena
02.09.2005 Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jakoba na Ponikvah za kulturni spomenik lokalnega pomena
26.07.2005 Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah v k.o. Bizeljsko
26.07.2005 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Brežice
26.07.2005 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2004
08.07.2005Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CeROD, d.o.o.
08.07.2005 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2005
19.06.2005 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o upravnih organih, samostojni upravni organizaciji in samostojnih strokovnih službah Skupščine in Izvršnega sveta občine Brežice
19.06.2005 Odlok o spremembi odloka o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju občine Brežice
31.05.2005 Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2005
20.05.2005 Navodilo za predstavnike Občine Brežice v organih upravljanja javnih zavodov, skladov in agencij ter drugih organizacijah
1 2


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil